Kalendarz
• Dziś jest Środa 24 kwietnia 2024 roku
Menu górne
Menu główne
Szkoły w Polsce

Kursy » Przygotowanie do testów sprawnościowych do pracy w Państwowej Straży Pożarnej


Zgłoś się na kurs

Zapraszamy na kurs przygotowujący do testów sprawnościowych prowadzonych w postępowaniu rekrutacyjnym dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w  Państwowej Straży Pożarnej. 

Zajęcia prowadzone są zgodnie z testami sprawnościowymi określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości prowadzenia okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka PSP (Dz. U. Nr 261, poz. 2191) (do pobrania).

  

Zakres programowy kursu: podnoszenie sprawności fizycznej w tym zajęcia sportowe na macie, pokonywanie toru przeszkód (40 godzin treningu).

 

Termin kursu:

prowadzony jest nabór ciągły, zajęcia rozpoczynają się po zgłoszeniu się min. 16 os.

 

Kursy prowadzone są w systemie weekendowym lub wieczorowym (w zależności od potrzeb zajęcia mogą być prowadzone w systemie zaproponowanym przez słuchaczy).

 
Wymiar godzin: 40 godz.

 

Czas trwania kursu: 1 – 2 miesiące

 

Informacje dotyczące opłat udzielane są w sekretariacie Szkoły O'CHIKARA w danym mieście.

 

 

Zasady naboru do służby przygotowawczej

 

Kandydat do służby musi spełniać wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. nr 12, poz. 68, z późn. zm.) (do pobrania):

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • korzystać w pełni z praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,
  • posadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
  • zgodnie z art. 34 ust. 4 musi posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Ponadto, aby umożliwić podjęcie służby w PSP prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne obejmujące:

Wykonanie testu sprawności fizycznej możliwe jest na podstawie zaświadczenia lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczającego do testu sprawnościowego, wystawionego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia.

 

 

Zatrudnienie w Państwowej Straży Pożarnej warunkuje m.in.:

 


Zgłoś się na kurs
Zobacz wszystkie kursy
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki tutaj: Polityka prywatności.
OK. Rozumiem