Kalendarz
• Dziś jest Niedziela 14 lipca 2024 roku
Menu górne
Menu główne
Szkoły w Polsce

Radom - aktualności


Terminy zjazdów (SEMESTR II i IV) na rok szkolny 2017/2018


więcej »

Kurs na Licencję Detektywa

Zapraszamy na szkolenie dla osób ubiegających sie o wydanie licencji detektywa. Szkolenie realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (DZ. U. z dnia 23 grudnia 2013r. poz. 1638).

Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące:

1. ochrony danych osobowych,

2. ochrony danych niejawnych,

3. przepisów regulujących prawa i bowiązki detektywa,

4. przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie          usług detektywistycznych

Trwają zapisy na kolejną edycję kursu na licencję detektywa.

Kurs na licencję detektywa odbywa się  weekendowo (sb, ndz) lub w dni powszednie.

Czas trwania kursu: 50 godzin

Zapisy na kurs przyjmowane są w sekretariacie w godzinach urzędowania podanych na stronie wraz z następującymi dokumentami:

- kserokopia dowdu osobistego,

- kserokopia posiadanego wykształcenia ( co najmniej średnie) - oryginał do wglądu

- wpłata za kurs (min. połowa kwoty)

Planowany termin rozpoczęcia kursu na licencję detektywa  KWIECIEŃ  2018 r.

 

 


Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony

Zapraszamy na kurs kwalifikowanego pracownika ochrony.

Kurs trwa 2-3 miesiące.

 Wymiar godzin: 245

zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły PSDiPO O'CHIKARA  w RADOMIU codziennie

w godzinach pracy sekretariatu wraz z dokumentami:

- kwestionariusz,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopia posiadanego wykształcenia ( co najmniej podstawowe) - oryginał do               wglądu,

- wpłata zaliczki na kurs

TERMIN  ROZPOCZĘCIA  KURSU    -    KWIECIEŃ  2018r.


Kurs na członka służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych

Zapraszamy na kurs na członka słuzby porządkowej i informacyjnej.

 Wymiar godzin: 24 h

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie szkoły.


EGZAMIN Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej - czerwiec 2018

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (541315)

kwalifikacja - OCHRONA OSÓB I MIENIA (Z.3)

odbędzie się w następujących teminach:

1. EGZAMIN PISEMNY  (czas trwania 60 minut) - 19.06.2018 roku godz. 12.00 wtorek

    godzina przybycia - 11.30

   godzina rozpoczęcia - 12.00

2. EGZAMIN PRAKTYCZNY( czas trwania 120 minut)- 26.06.2018 roku godz. 13.00                    wtorek

  godzina przybycia - 12.30

 godzina rozpoczęcia - 13.00

Na egzamin pisemny i praktyczny przychodzimy z dowodem osobistym.

Każdy zdający część pisemną i praktyczną powinien mieć długopis lub pióro

z czarnym atramentem oraz kalkulator prosty.  

POWODZENIA !!!!!

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

- 31 sierpnia 2018 roku.


KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Szkoleniowy O'CHIKARA w Radomiu organizuje KURSY DOSKONALĄCE kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, który obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Zajęcia na kursie obejmują następujące zagadnienia:

- przepisy prawa związane z wykonywaniem zawodu - 4 godziny,

- pierwsza pomoc przedmedyczna - 8 godzin,

- samoobrona i techniki interwencyjne - 16 godzin,

- wyszkolenie strzeleckie - 12 godzin.

Łączna ilość godzin kursu to 40 godzin.

Koszt kursu w zależności od ilości kursantów w grupie.

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

- formularz zgłoszeniowy o przyjęcię na kurs( dostępny do wypełnienia w sekretariacie lub wysyłamy e-mailem),

- dowód osobisty lub inny dowód potwierdzający tożsamość( kopię poświadczamy za zgodność z oryginałem),

- potwierdzenie  dokonania wpłaty (zaliczka na kurs).

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

           Zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia - ,,Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust.3 pkt.8 oraz przedstawić właściwemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu."

W odpowiedzi na ten wymóg OŚRODEK SZKOLENIOWY O'CHIKARA w Radomiu wprowadza dla Państwa do swojej oferty KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚĆI TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych oraz znajomości prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, przeznaczony dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia , którzy są zobowiązani do odbycia takiego szkolenia co 5 lat

Wszelkie informacje pod numerem teklefonu - 48-334-01-20

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki tutaj: Polityka prywatności.
OK. Rozumiem